Spoljašnje podno grejanje

Otapanje snega – primena na zemlji

Primena na zemlji grejnih sistema za otapanje snega.

zastita-od-snega

Najčešće primene sistema za otapanje snega i leda na zemlji su: parkinzi, garažni prilazi, trotoari, spoljašnje stepenice, utovarne rampe i mostovi. Za otapanje snega i leda mogu se koristiti grejni kablovi sa min.snagom od 17 W/m ili grejne mrežice sa min. snagom od 200 W/m2. Za kontrolu sistema treba koristiti DEVIreg 850, 610, 330 ili 316 sa senzorom za temperaturu ili kombinovanim senzorom za temperaturu i padavine.


 

Zaštita terasa od snega i leda

terasaterasa1


Instalacija ispod betona

Kablove treba dobro pričvrstiti pomoću montažne trake (koja može biti pričvršćena za armaturu) tako da se ne pomeraju prilikom izlivanja betona. Beton treba da pokrije kablove potpuno, ne ostavljajući vazdušne džepove. Takode, betonska smesa ne sme da sadrži oštre kamenčiće koji mogu oštetiti kablove. Treba omogućiti 20 dana, da se beton osuši, pre uključivanja sistema.


Instalacija ispod betonskih ploča, kamena i keramike

Posebnu pažnju treba obratiti na to da se grejni kablovi ne oštete prilikom instalacije ispod ploča. Površina mora biti potpuno ravna, bez oštrog kamenja i drugih oštrih predmeta a sve rupe treba da su popunjene. Grejne kablove treba instalirati na dubini od 5-10 cm ispod gornje površine podne obloge.


Instalacija ispod asfalta

Postoje dve glavne instalacione metode za asfalt:

Kablovi su prekriveni tankim slojem peska ili betona (najmanje 2 cm) pre izlivanja asfalta, kako bi se kablovi prekrili i zaštitili od toplote. Za ovaj metod, preporuka je DEVImat mreža DTCE-250 ili DTIK-300; DEVIflex kablovi DSIA, DEVIsafe 20T ili DSIG; F enix kablovi MAPSV i ADPSV.

Asfalt se primenjuje direktno preko mrežica ili kablova. Preporuka su DTIK-30 ili Fenix MADPSP grejni kablovi za asfaltne instalacije, pošto su otporni kratko vreme na temperaturu do 240°C. Ovo smanjuje vreme i troškove instalacije jer nije potrebno pokrivanje kabla betonom ili peskom.


Parkinzi

Obično su parkinzi velike površine gde je potrebno brzo otapanje snega i leda. Sistem za otapanje snega i leda reaguje brzo i efikasno protiv snega i odlična je preventiva za led, pa se parking uvek može koristiti punim kapacitetom.

Za ovaj sistem je bitno da sadrži DEVIreg 850 koji će kontrolisati mrežu ili kablove.


Garažni prilazi

Jedna od najvećih prednosti sistema za otapanje snega i leda je čišćenje prilaza za kola i omogućavanje prolaznosti u svakom trenutku. Ovo je od posebnog značaja za svaku kuću a naročito kod tamo gde je slobodan prilaz neophodan npr. za kola hitne pomoći ili vatrogasnim vozilima.

Postoje dve opcije instaliranja sistema na prilazu:

  • Pokrivanje čitave površine kablovima ili grejnim mrežicama
  • Pokrivanje površine kojom prolaze točkovi vozila.

Trotoari

Sistem za otapanje snega i leda može da obezbedi sigurnu površinu za pešake. Osim oslobađanja pešačkih zona od snega, sistem omogućava i čiste ulaze u radnje.


Spoljašnje stepenice

grejanje-stepenica

Sistem za otapanje snega i leda se može koristiti kao efikasna preventiva protiv klizavih i opasnih stepenica.

Preporuka je da se spoljašnje stepenice izoluju ako su otvorene sa donje strane i izložene hladnoći. Snaga po m2 na stepenicama treba da je veća od snage po m2 u zoni ispred stepenica.

Kablovi se instaliraju direktno na beton i moraju biti pokriveni sa 3-5 cm betona. Prilikom instaliranja kablova treba ukloniti svo oštro kamenje ili predmete sa površine da ne bi oštetili kabl.


Utovarne rampe

Utovarne rampe moraju biti bezbedne i slobodne od snega i leda. Sistem za otapanje snega i leda smanjuje rizik od nesreća i omogućava rad u bilo koje vreme.

Utovarne rampe su obično otvorene, pa su izložene uticaju hladnog vremena, radi toga se preporučuje da se sve utovarne površine i rampe dobro izoluju da bi se izbegao gubitak toplote na dole. Gde nije moguće postaviti izolaciju, mora se povećati snaga po m2.


Otapanje snega – krov i oluci

Krovna primena grejnih sistema za otapanje snega

grejanje krovaSistem za krov i krovne oluke se može istalirati na bilo kojoj vrsti krovne konstrukcije gde postoji potreba za sprečavanjem zaleđivanja u olucima. Ovaj sistem smanjuje oštećenja krovne konstrukcije i oluka izazvana ledom. Sistem treba instalirati duž ivice krova ili na mestima gde postoji rizik od formacija snega i leda.

U grejanim olucima je šteta sprečena efikasnom i slobodnim oticanjem otopljene vode, što omogućava funkcionisanje sistema na zadovoljavajući način.

Elektronski termostati obezbeđuju postizanje optimalnih rezultata uz najmanju moguću potrošnju električne energije. Da bi postigli te rezultate, senzori i termostati očitavaju vremenske prilike sa velikom preciznošću, automatski uključujući i isključujući grejanje u pravom momentu.

Uobičajena polja primene su krovne konstrukcije, krovni i horizontalni oluci i krovne rigole.

https://www.youtube.com/watch?v=YWu2az2zq2g

Ugrađujemo i grejače oluka na zgradama i kućama!


Krovne konstrukcije

Tokom zime mogu se desiti neprijatne pojave kao što su velika količina snega i leda koja se akumulira na nižem nezagrejanom delu krova koja se kondenzuje i pretvara u gromadu leda. Kada vreme otopli, ova ledena gromada može da sklizne niz krov, oštećujući krovnu konstrukciju i stvarajući ozbiljnu pretnju svima i svakome ko je u blizini.

grejanje krova radi otapanja snega

Da bi se sprečila akumulacija leda grejne kablove treba instalirati na nižem delu krova koji u kombinaciji sa jedinicom za zaustavljanje snega najefikasnije sprečavaju sklizavanje.

Grejni kabl se može prekriti limom od istog materijala od koga je napravljen i krov, što štiti kabl od mehaničkih oštećenja, direktnih sunčevih zraka i otpalog lišća.

Ceo sistem može kontrolisati neki od termostata tip DEVIreg 850, 316, 330 ili 610.


Krovni (horizontalni) i vertikalni oluci

Grejni kablovi se mogu instalirati na više načina u olucima ali obično je isti kabl instaliran i za krovne i za vertikalne oluke. U krovnim olucima kablovi su fiksirani na pravilnom razmaku pomoću držača. U vertikalnim olucima je okačen metalni lanac sa unutrašnje strane na koji su zakačeni vertikalni držači.

Kao alternativa može se koristiti konopac ili sajla, pri čemu je kabl pričvršćen posebnim držačima.

Termostat DEVIreg 316 sa spoljašnjim senzorom je pogodan za ovu instalaciju.


Krovne rigole

Instalacija grejnih kablova u rigolama je obično u vezi sa većim zgradama. Grejni kabl se vodi napred i nazad duž rigole da bi se postigla odgovarajuća snaga po m2.

Preporuka je montažna traka za pričvršćivanje kabla u rigoli i plastični držači kabla za pričvršćivanje kabla za lanac u vertikalnom oluku. Traka se fiksira pomoću silikonskog lepka ili vijcima gde je to omogućeno . Što se tiče termostata preporuka je koristiti DEVIreg 850 sa setom senzora za vlagu i registrovanje snega i leda.

Zaštita od smrzavanja:

  • Podovi hladnjača
  • Vrata i kapije
  • Drenaža slivnih rešetki
  • Drenaža kliznih šina ispod kapije
  • Antene i žice
  • Rezervoarski sistemi
  • Izrada betona u zimskim uslovima
  • Otapanje zemlje na građevinskim terenima.