Unutrašnje podno grejanje

ELEKTRIČNO PODNO GREJANJE

Udobnost i ekonomičnost

Električni sistemi za podno grejanje obezbeđuju ugodnu sobnu temperaturu u vašem stanu, kupatilu ili dnevnoj sobi, kancelariji, radnji, sportskoj hali – svuda gde je potrebna ugodna toplota. Električno podno grejanje se primenjuje pri građenju nove zgrade ili se može postaviti na stari već postojeći pod.

grejnikablovi1

Električno podno grejanje se može instalirati na sve vrste podova bilo da je reč o novim betonskim podovima, renoviranim ili drvenim podovima. Sistem za električno podno grejanje čine grejni kablovi ili grejne mrežice kontrolisane elektronskim termostatom i instalacionim priborom. Električno podno grejanje se može koristiti kao jedini grejni izvor u prostoriji ili kao dopunsko grejanje, grejući samo pod.

Toplota stalno raste

kruzenje vazduha kod radijatorskog grejanjaOva jednostavna činjenica objašnjava zašto električno podno grejanje obezbeđuje ugodniju toplotu od npr. radijatorskog sistema. Sistem radijatora podiže toplotu naviše, do visine glave, koja dalje ide do plafona da bi se vratila dole kao hladno strujanje oku nogu.

kruzenje toplote kod podnog grejanjaSa druge strane, električno podno grejanje obezbeđuje prijatnu toplotu oko nogu, tela i glave. Pošto stvara veoma blago strujanje vazduha na gore, količina čestica prašine koje se kreću je znatno smanjena, što stvara pogodniju mikroklimu za osobe koje pate od alergija i astme.

Udobnost nije jedini razlog da bi se opredelili za električno podno grejanje. Osim toga podno grejanje pruža minimalnu potrošnju energije, fleksibilnost, trajnost i ima desetogodišnju garanciju.

Minimalna potrošnja energije

Električno podno grejanje je najekonomičniji od svih grejnih sistema koji rade uz nisku potrošnju električne energije. Zahvaljujući distribuciji toplote od poda i preciznom sistemu kontrole temperature od strane termostata, prosečna temperatura se može sniziti od 1-2°C u poređenju sa tradicionalnim radijatorskim grejanjem ne utičući na nivo toplotnog komfora. Ovo omogućava smanjenje gubitaka energije i do 10-20%, što je i ekonomično i ekološki ispravno.

KERAMIČKI I KAMENI PODOVI

Direktno grejanje u keramičkim i kamenim podovima

Direktni grejni sistem zahteva instalisanu snagu i do 150 W/m2 (u zavisnosti od kvaliteta toplotne izolovanosti prostorija) a grejni kablovi su smešteni blizu površine poda, obično u donjem delu betonskog sloja maksimalne debljine 5 cm. Ovaj sistem može biti instaliran kao osnovni ili dodatni grejni sistem. Kao osnovni, to je jedini grejni sistem u prostoriji, a kao dodatni prati neki drugi sistem npr. radijatore.

grejanje-keramickih-podovaOsnovni grejni sistem je napravljen tako da pokrije ukupan gubitak toplote i obezbedi potpuno grejanje, dok je dodatni izveden tako da obezbedi topao i ugodan pod.

Kada je sistem instaliran kao direktni grejni sistem, treba koristiti grejne kablove sa maksimalnom snagom 18 W/m, a jednostavnu i brzu instalaciju će obezbediti montažna traka.

Alternativno se može koristiti grejna mrežica maksimalne snage 150 W/m2.

Da bi se iskoristio optimalni komfor i ekonomičnost sistema treba koristiti termostat sa prostim ili inteligentnim tajmerima kao što je DEVIreg™ 535.

Takođe, za instalaciju direktnog grejnog sistema, je bitno da je podna konstrukcija dobro izolovana tako da je gubitak toplote na dole sveden na minimum i da je sprečen odlazak toplote u zidove ili susedne prostorije.

Skoro svi tipovi podnih obloga su pogodni za podove u koje se instaliraju grejni kablovi, ali uvek treba konsultovati prodavca podne obloge.

Akumulaciono grejanje u keramičkim i kamenim podovima

pod-betonskiAkumulaciono grejanje je konstruisano za korišćenje na prizemnim podovima kuća, kancelarija, ustanova gde je moguće korišcenje električne energije tokom perioda niže tarife.

Grejni kablovi se zalivaju betonom debljine 7-12 cm koji akumulira toplotu proizvedenu tokom perioda niže tarife.

Kada je instaliran sistem za akumulaciono grejanje teba koristiti Deviflex™ sa minimalnom snagom od 18 W/m. Osim toga, Devifast™ traka obezbeđuje brzu i laku instalaciju.

Alternativno se može koristiti grejna mrežica, snage do 200 W/m2.

Za kontrolu temperature akumulacionog grejnog sistema treba koristiti termostat DEVIreg™ 535, koji su dizajnirani tako da štede energiju i regulišu akumulaciju toplote tokom perioda niže tarife.

Skoro svi tipovi podnih obloga su pogodni za podove u koje je instalirano akumulaciono grejanje, ali treba konsultovati prodavca podne obloge u vezi sa temperaturnom tolerancijom i vrstama lepka koji se koristi.

DRVENI PODOVI, PARKET I LAMINAT

Podno grejanje u drvenim podovima

drveni podovi

Podno grejanje se može instalirati na svim vrstama drvenih podova ako se poštuju uputstva za instaliranje.

Važno je da:

  • Instalisana snaga u drvenim podovima na gredicama ne sme preći 80 W/m2
  • Instalisana snaga u drvenim podovima ispod ili preko betona ne sme preći 100 W/m2
  • Instalisana snaga u podovima koji leže preko drveta ne sme preći 100 W/m2

Preporučuje se grejni kabl sa max. snagom od 10W/m ili grejna mrežica 100 W/m2

Obavezno konsultovati prodavca drvene podne obloge (parket, laminat I sl.) i tražiti od njega karakteristike podne obloge.

Za kontrolu u drvenim podovima DEVIreg™ 535 je najbolji izbor.

DEVIreg™ 535 je elektronski termostat, pomoću kojeg se može ograničiti temperatura poda, omogućiti da temperatura podne konstrukcije uvek odgovara nivou tolerancije koji preporučuje proizvođač podne obloge.

Koriste se termostati sa ugrađenim sobnim podnim senzorima koji regulišu temperaturu u sobi i ograničavaju je u podu. Temperatura površine poda ne sme preći 27°C.

Sistemi za podno grejanje se mogu koristiti sa svim poznatim vrstama parketa, brodskog poda i laminata. Važno je da uvek treba slediti uputstva proizvođača u vezi sa instalacijom podnog grejanja ispod drvenih površina.

Podno grejanje u tankim podovima

Primena grejnih mrežica, koje se koriste u ovim slučajevima, zahteva visinu do 12 mm, uključujući i podnu oblogu. Sistem se može instalirati na postojećim pločicama, drvenim ili betonskim podovima.

Tipične zone primene su kuhinja i kupatilo, ali se takođe može primeniti bilo gde u kući.

Ukupna debljina grejne mrežice je samo 3-5 mm (uključujući i lepak za pločice), širina pokriva 50 cm dok dužina varira od 1-22 m. Veoma je važno izabrati mrežicu odgovarajućih dimenzija pošto se ne sme skraćivati.

Mrežica je samolepljiva i obezbeđuje brzu i jednostavnu instalaciju, a pošto se instalira direktno na postojeći pod povećanje visine poda će biti minimalno.

Mrežica koja se koristi može biti snage od 100 W/m2 ili 150 W/m2, a alternativno, ako visina poda to dopušta može se instalirati i Deviflex™ grejni kabl, maksimalne snage 10 W/m.

Da bi se iskoristio maksimalan komfor i ekonomičnost sistema treba koristiti termostate sa prostim ili inteligentnim tajmerima, poput DEVIreg™ 535.

Grejne mreže

grejna mreža

Grejni kablovi

grejni-kablovi2