Zračeći paneli

Veliki zraćeći aluminijumski pločasti element obezbeđuje usmerenu toplotu kroz perforiranu prednju masku i do 30% do ukupnog zagrevanja uređaja. Nivo udobnosti grejanja i ušteda električne energije se dodatno uvećava.

Preporučena upotreba: dnevne, dečije sobe, prostorije sa visokim plafonom.

Predviđena snaga (po m2) predstavlja broj kvadratnih metara prostora koje jedno grejno telo može da opsluži. Ona nije konstanta i na nju utiče niz faktora kao što su stepen izolacije prostorija, visina plafona, trenutno stanje stolarije, lični afiniteti potrošača, namena prostorije i naravno potrošnja ostalih električnih uređaja koji se svakodnevno koriste u domaćinstvu, a ravnopravno utiču u ukupnom zbiru potrošene električne energije u toku jednog meseca.

Praksa određivanja snage uređaja za kvadratni metar grejanog prostora je pokazala da u Srbiji preovlađuju srednje izolovani stanovi i kuće i da se najčešče preporučuje predviđena snaga 100 W/m2 – 120 W/m2 uz standardnu visinu plafona 2,6 m.

Preporučujemo Vam prilikom određivanja snage uređaja dodatnu konsultaciju sa Vašim prodavcem.


 

Solius

Solius konvektor

 • 1000, 1250, 1500, 2000 horizontal i 1500, 2000 W vertikal
 • Grejni element u aluminijumskom difuzoru velike površine (siguran, nečujan, dugotrajan) greje vazduh i zidove uvećavajući efikasnost i štedljivost uređaja i do 20% u odnosu na sve postojeće uređaje na tržištu
 • Veoma pogodan za dečiji sobe i prostorije sa visokim plafonom
 • Temperatura kontrolisana od strane elektronskog termoregulatora obezbeđuje ujednačeno i veoma precizno podešavanje grejanja
 • Slim-line dizajn, laka montaža na zid , priključni kabl u standardu, zaštita od pregrevanja, dvostruko izolovan grejač
 • Pristupačan i lako podesiv elektronski termostat diskretno postavljen u gornjoj zoni uređaja sa regulacionom preciznošću od < 0.3°C
 • Klizni preklopnik sa 5 funkcija: Komfort, Ekonomik, Protiv smrzavanja i stop režim rada uz opcionu funkciju chronopass sistem
 • Indikaciona lampica grejanja.

Tatou Digital

Tatou-digital konvektor

 • 1250 i 2000 W horizontal
 • Grejni element u aluminijumskom difuzoru velike površine (siguran, nečujan, dugotrajan) greje vazduh i zidove uvećavajući efikasnost i štedljivost uređaja i do 20% u odnosu na sve postojeće uređaje na tržištu
 • Veoma pogodan za dečije sobe i prostorije sa visokim plafonom
 • Temperatura kontrolisana od strane elektronskog termoregulatora obezbeđuje ujednačeno i veoma precizno podešavanje grejanja
 • Slim-line dizajn, laka montaža na zid, priključni kabl u standardu, zaštita od pregrevanja, dvostruko izolovan grejač
 • Pristupačan i lako podesiv elektronski termostat diskretno postavljen u gornjoj zoni uređaja sa regulacionom preciznošću od < 0.3°C
 • Klizni preklopnik sa 5 funkcija: Komfort, Ekonomik, Protiv smrzavanja i stop režim rada uz opcionu funkciju chronopass sistem
 • Indikaciona lampica grejanja.

Nirvana

Nirvana konvektor

 • Snage: 1000, 1500 i 2000 W
 • Grejni element u aluminijumskom difuzoru velike površine (siguran, nečujan, dugotrajan) greje vazduh i zidove uvećavajući efikasnost i štedljivost uređaja i do 20% u odnosu na sve postojeće uređaje na tržištu
 • Veoma pogodan za dečiji sobe i prostorije sa visokim plafonom
 • Temperatura kontrolisana od strane elektronskog termoregulatora obezbeđuje ujednačeno i veoma precizno podešavanje grejanja
 • Inovativni dizajn, laka montaža na zid, priključni kabl u standardu, zaštita od pregrevanja, dvostruko izolovan grejač
 • Prednji panel od čelika i termoprovodljivog materijala povećava grejnu efikasnost uređaja
 • Pristupačan i lako podesiv elektronski termostat diskretno postavljen u gornjoj zoni uređaja sa regulacionom preciznošću od < 0.1°C
 • Termoregulator sa dual režimom rada: Komfort, Ekonomik-1, Ekonomik-2, Ekonomik, Protiv smrzavanja i stop režim rada uz opcionu funkciju chronopass sistem
 • Indikaciona lampica grejanja i dual režima rada.